Olje- och RME brännare

Olje- och RME brännare

Över hela världen är våra oljebrännare kända för sin tillförlitlighet, effektivitet och prestanda.

Bentone är ledande inom utveckling av förbränningsteknik och arbetar kontinuerligt för att reducera CO2-utsläppen. Vi fokuserar på kvalitet, prestanda och låg bränsleförbrukning och alla våra brännare är CE märkta och tillverkas enligt den europeiska normen EN 267.

Vi startade i mindre skala med en egenutvecklad oljebrännare och inom 10 år exporterade vi våra brännare till stora delar av Europa men även till Mellanöstern. Vår framgångsfaktor var redan då vår höga kvalitet och låga bränsleförbrukning och vi har fortsatt att fokusera på ett redan då framgångsrikt koncept.

Godkända brännare för industriapplikationer

Bentones oljebrännare kan dessutom levereras utrustade enligt standard EN 267 annex J och K. (Gäller inom EU och länder som följer samma standard)

Bilaga J - harmonisering mot maskindirektivet:
Krav vid installation av brännare i industriapplikationer t.ex. ugnar, varmluftspannor, smältverk, lackboxar m.m.

EN 746-2 - Industriella process brännare:
Krav vid installation av brännare till pannor för process, raffinaderi, industriugnar, tillverkning och andra industriella processer.

Bilaga K - harmonisering mot tryckkärlsdirektivet:
Krav vid installation av brännare till ångpannor, hetvattenpannor och hetoljepannor med en temperatur över 110°C.

Produkter

Scroll to Top