© Hertzbergs Foto, Ljungby kommunarkiv, all rights reserved

Historia

Fantastisk Historia, Fantastisk Framtid

1954

Bentone grundades av Karl-Erick Johansson i Ljungby i Sverige

1955

Brännare upp tom 1400 rpm introduceras

1960

Introduktion av brännare som upp tom 2800 rpm

1961

Internationell expansion av Bentone

1967

Bentone flyttar till en ny fabrik i Ljungby

1968

Bentone förvärvar brännartillverkarna Suecia och Goldflame

1973

Bentone förvärvas av Parca Norrahammar som ingår i Coronaverken (CTC)

1974

Coronaverken förvärvas av AGA (Linde Group)

1978

Pumpar med monterade magnetventiler introduceras på Bentone brännare

1979

Eldningsautomater på brännarna blir standard på Bentone

1980

Förvädring förbättrar start sekvensen för alla brännare

1982

Förvärmning och självstängande luftdämpare för villabrännare införs

1984

Coronaverken förvärvas av Saab-Scania

1984

Coronaverken blir Enertech Group inom Saab-Scania
Bentone, CTC och Osby Parca ingår alla i den nya företagsgruppen

1988

Enertech Group förvärvas av Trelleborg i Sverige

1993

Enertech Group förvärvas av Wolseley plc i Storbritannien

1998

En fusion sker när Enertech AB tar över Bentone, CTC och Osby Parca

2001

Enertech Group förvärvas av Roger Hancox från Storbritannien

2003

Ny serie av Low NOx-brännare introduceras

2005

Elektromekaniska reläer ersätt av moderna elektroniska versioner

2008

BF 1 och BFG 1 lanseras

2009

Alla Bentones brännare uppfyller RoHS och äldre reläer och scanners fasas ut

2010

Mer fokus på produkter som använder alternativa oljor som bränsle

2011

Turboflame en producent av industriella brännare upp till 19 MW förvärvas av Enertech AB

2013

Multifuelbrännare för alternativa oljor som RME lanseras framgångsrikt av Bentone

2014

Lansering av Siemens LMV för alla Bentone brännare

2015

Införande av Ecodesign godkända brännare enligt de nya europeiska standarderna, ERP och MCP

2016

Enertech Group förvärvas av Nibe Group

2017

Enertech AB ingår i affärsområdet Nibe Climate Solutions inom Nibe Group

2017

Alla Bentone brännare tillverkas enligt följande europeiska standarder EN 267, EN 676 och EN 746-2.
Alla Bentone brännare är CE-godkända och levereras med Declaration of Conformity och de är testade på TüV i München

2018

Alla Bentones gasbrännare är godkända enligt den nya Gasförordningen (GAR 2016/426) som introducerades den 21 april 2018

2019

Alla Bentones brännare uppfyller RoHS och äldre reläer och scanners fasas ut

2020

ll tillverkning sker i Sverige och många av komponenterna tillverkas lokalt.
Tillverkning av brännare under Corona krisen har konstant ökat sedan de första utbrotten under våren
och vår supply chain har fungerat utmärkt

© Hertzbergs Foto, Ljungby kommunarkiv, all rights reserved

Om oss

Vårt företag, våra brännare, vår marknad

Miljö och kvalitét

Våra brännare är högteknologisk utrustning – pålitlig, effektiv och med en stadigt minskad miljöpåverkan.

Kvalitet ISO-9001:

Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att våra produkter håller högsta Kvalitet. Kvalitet i allt vi gör från utveckling-produktion- marknadsföring-försäljning – service och support är avgörande för både våra kunder och för oss. Vi skall därför kontinuerligt förbättra vår Kvalitet genom att:

 • Organisation, kvalitetssystem och arbetssätt löpande omprövas och anpassas till givna behov, erhållna erfarenheter och information från våra kunder och medarbetare och eller krav från myndigheter.
 • Leverera produkter som fungerar i enlighet med specifikation och prestanda, i rätt tid och i rätt mängd.
 • Tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar och intressen.
Miljö/Hållbarhet ISO-14001:

Våra hållbara produkt och systemlösningar syftar till att kontinuerligt förbättra Miljön och minska miljöpåverkan. Därför är det också naturligt för oss att alltid beakta miljöaspekter i allt vi företar oss genom att:

 • Kontinuerligt hållas oss uppdaterade gällande miljölagar och med bred marginal uppfylla dessa.
 • Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade och som kan skrotas eller återvinnas på ett säkert sätt.
 • Använda processer och arbetsmetoder som minimerar miljöpåverkan.

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter
CTC AB, 556060-2269, behandlar dina personuppgifter i samband med respektive ändamål nedan. CTC AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är CTC AB, Box 309, 341 34 Ljungby, 0372-88 000. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål (varför)?

För att kunna kontakta er. (Gäller formuläret ”Arbeta med oss” på www.bentone.se)

Behandling som utförs

 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Land
 • E-post
 • Meddelande

Laglig grund: Enertechs berättigade intresse som består av att ha produkterna försäkrade hos tredje part och därmed kunna erbjuda en långvarig garanti till dig.
Lagringsperiod: Under garantitiden.

För att kunna tillhandahålla vår applikation CTC Info
Appen CTC Info behandlar ingen känslig information så som personuppgifter, användaruppgifter etc då appen är helt öppen för alla användare. CTC Info innehåller inga annonser eller annan betalform. Det finns inga begränsade delar i appen, allt innehåll är öppet för alla användare. Innehållet i appen är material tillhandahållet från CTC så som manualer och är riktade mot användare av CTC’s produkter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part såsom installatörer och samarbetspartners för att utföra av dig begärda tjänster. Vi lämnar även ut uppgifter till försäkringsbolag för att produkterna ska vara försäkrade.

Dina rättigheter
I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta dpc@ctc.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2024-02-12.

TÜV

Bentone har godkänt brännare under många år tillsammans med TÜV SÜD Industrie Service GmbH i München, vilket säkerställer korrekt kunskap om förordningar, standarder och testförfaranden av Bentones brännare. Varje brännare tillverkas enligt europeiska standarder och följer alla gällande bestämmelser. Vårt produktutvecklingsteam fokuserar alltid på kvalitet för att säkerställa tillförlitliga brännare innan vi introducerar den till marknaden och våra kunder.

Brännare från Bentone uppfyller kraven enligt europeiska standarder, EN 267, EN 676 och finns även tillgänglig i utförande enligt EN 746-2. Därför har Bentones brännare CE-godkännande och försäkran om överensstämmelse enligt Europeiska föreskrifter.

namnteckning_johan

Johan Meijer
Product Manager

Rulla till toppen