Ecodesign

Ecodesign direktivet strävar efter att minimera miljöpåverkan på produkter samt att minska energikonsumtionen under produktens hela livslängd. Produktionen, distribution, användning av produkten och utfasning av produkten har alla en negativ påverkan av miljön. Effekterna av använd energi, överblivna delar och utsläpp av farliga substanser under tillverkning och transport av råmaterial och till slut tillverkning av produkten bidrar alla till att energi används. Även under produktens aktiva liv samt vid slutet av produktens liv används energi för att säkerställa en korrekt återvinning.

Direktivets mål är att säkerställa de generella principerna för Ecodesign och definiera vad som krävs för de specifika kraven. Med hjälp av forskning och anpassning av varje specifik produkt grupp som publiceras relativt snabbt. Dessa refererar till miljövänliga relaterade produkt specifikationer som till exempel energikonsumtion.

Bentone lanserade sina första low NOx brännare redan 2003 och vi har fortsatt med att utveckla och introducera nya low NOx brännare och vi fortsätter att sätta nya standarder de närmaste åren

namnteckning_johan

Johan Meijer
Produktchef

Rulla till toppen