GAR

Introduktion av den nya gasförordningen

1990 implementerades GAD men modifierades redan 1993 genom Direktiv 93/68/EEC vilket ledde till ett formellt CE märknings direktiv. Detta skedde genom konfirmering och samverkan mellan de olika kontrollerande organen för att kunna erbjuda en mer konsekvent jämförelse med övriga CE märknings direktiv. Före introduktionen av EU direktiv hade varje land egen standarder för gasutrustning och det fanns ett behov av att förenkla alla gällande regler och att introducera en ny EU standard. 2009 valde EU kommissionen att introducera ett nytt Direktiv 2009/142/EC som förenklade all text i ett dokument inklusive all information från orginal Direktivet 90/396/EC samt alla förändringar. Detta direktivet introducerades den 5 januari 2010 och uppfyller alla standarder inom EU.

När GAD introducerades i Europa fick man erfarenhet av gasdirektivet och efterhand behövde man göra förändringar för säkerställa klarhet och legala föreskrifter speciellt gällande tydligheten och definitionen i direktivet. EU kommissionen betonade även att medlemsstater måste kommunicera mer gällande gasdirektivet i respektive land. Man kände även att nuvarande information som finns tillgänglig inte alltid räcker till vilket kräver att ansvariga
konstruktörer måste justera befintliga produkter för att kunna uppfylla standarden över hela EU. När vi nu går framåt kan vi se att medlemsstaterna nu även måste uppfylla specifika parametrar som är definierade under Anex II i standarden.

Bentone har arbetat kontinuerligt med föreskrifter och regler gällande GAR de senaste åren och den nya gasförordningen (GAR 2016/426) implementerades den 21 april 2018.

namnteckning_johan

Johan Meijer
Produktchef

Nerladdning av dokument

Alla Bentones gas brännare är godkända enligt den nya gasförordningen (GAR 2016/426)
som implementerades den 21 april 2018.

Här kan ni se ett exempel på ett av våra certifikat som vi har för alla våra brännare.

Nerladdning av dokument

Alla Bentones gas brännare är godkända enligt den nya gasförordningen (GAR 2016/426)
som implementerades den 21 april 2018.

Här kan ni se ett exempel på ett av våra certifikat som vi har för alla våra brännare.

Rulla till toppen